Privacyverklaring

POLYTEC Nederland neemt de privacy serieus, en wil dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze website.

1. Privacyverklaring in één overzicht

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van POLYTEC NEDERLAND BV en BOUWLUX BENELUX BV. (POLYTEC NEDERLAND) In deze verklaring verschaft POLYTEC NEDERLAND informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van POLYTEC NEDERLAND . POLYTEC NEDERLAND gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 06.01.2020. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die POLYTEC NEDERLAND verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.


Door het aanmaken van een account/profiel of soortelijke, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan POLYTEC NEDERLAND om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.


Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan POLYTEC NEDERLAND verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.


Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.


Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

POLYTEC NEDERLAND, gevestigd aan de Amerikaweg 86, 9407 TM te Assen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04039607 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Persoon- en adresgegevens voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie.


Account

 • Inloggegevens (Gebruikersnaam + wachtwoord)
 • Authenticatienummers
 • ​Personalia
  • ​Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
 • Locatiegegevens
  • ​Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Mobiel telefoonnummer
 • ​E-mailadres

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)
  • ​Personalia
 • De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen)
 • Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan
  • Inloggegevens account
 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie​
  • Woonadres
  • E-mailadres
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de App, website en/of het Systeem​
  • Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem
  • Websitegegevens
 • Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek
  • Geanonimiseerde gegevens

Websites, apps en systeem

Bezoekers

 • IP-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies = toestemming vereist?)
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina\'s.
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van POLYTEC NEDERLAND worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan POLYTEC NEDERLAND de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.


Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat POLYTEC NEDERLAND bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan POLYTEC NEDERLAND is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met POLYTEC NEDERLAND te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met POLYTEC NEDERLAND aan te gaan.


Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.


In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. (POLYTEC NEDERLAND) maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.


POLYTEC NEDERLAND maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy beleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacy beleid van Google Analytics. POLYTEC NEDERLAND heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.


De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan POLYTEC NEDERLAND te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. POLYTEC NEDERLAND heeft hier geen enkele invloed op. POLYTEC NEDERLAND heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.


Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

POLYTEC NEDERLAND bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 12 maanden (1 jaar).


POLYTEC NEDERLAND kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van POLYTEC NEDERLAND verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.


Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat POLYTEC NEDERLAND bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • POLYTEC NEDERLAND: MT-leden.
  • Toegang tot
   • N.A.W. gegevens
   • Soort Browser en versie
   • Welke besturingssysteem
   • URL
   • Hostingnaam van de betreffende computer
   • Tijdstip van de aanvraag
   • IP-adres
 • Rodenberg Türsystemen AG, Osterkamp 3, D-32457 Porta Westfalica
  • Toegang tot
   • Soort Browser en versie
   • Welke besturingssysteem
   • URL
   • Hostingnaam van de betreffende computer
   • Tijdstip van de aanvraag
   • IP-adres
 • IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem
  • Toegang tot
   • Soort Browser en versie
   • Welke besturingssysteem
   • URL
   • Hostingnaam van de betreffende computer
   • Tijdstip van de aanvraag
   • IP-adres
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van POLYTEC NEDERLAND, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor POLYTEC NEDERLAND en heeft POLYTEC NEDERLAND de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.


Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien POLYTEC NEDERLAND hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. POLYTEC NEDERLAND zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?
 • POLYTEC NEDERLAND gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.
 • Soort Browser en versie
 • Welke besturingssysteem
 • URL
 • Hostingnaam van de betreffende computer
 • Tijdstip van de aanvraag
 • IP-adres
Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.


U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

POLYTEC NEDERLAND NEDERLAND BV / BOUWLUX Benelux BV
Amerikaweg 86
9407 TM
Assen
info@polytec.nl
0592-377400

Wij zijn toeleverancier voor uw kozijnenfabrikant

POLYTEC Nederland ontwikkelt en produceert hoogwaardige deurpanelen naar uw wensen en ideeën.
Het adviseren, bestellen, leveren en monteren van uw deurpaneel wordt gedaan door een gespecialiseerde vakhandelaar in uw regio.
Heeft u er svp begrip voor dat POLYTEC Nederland u geen prijsinformatie kan geven

POLYTEC Nederland is VKG-partner:

VKG Logo